RNA ( Ribonükleik asit )

06 Ara 2007 · Kategori: Kitap Özetleri · Yorum 


Ribonükleik asit (RNA), RNA ve DNA'nın yapılarınükleotitlerin ardarda yerleşmesiyle birleşmiş tek diziden oluşan canlılarda bulunan nükleik asittir.

RNA, ribonükleotitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan tek sarmal bir yapıya sahiptir. RNA moleküllerinin boyları, DNA moleküllerine oranla daha kısa olup, hemen hemen bütün hücrelerde bol olarak bulunurlar.


RNA, DNA’da olduğu gibi pürin ve pirimidin nükleotitlerinden oluşur. Ancak DNA’dan farkları vardır:

  1. Deoksiriboz yerine Riboz şekeri bulundurması,
  2. DNA’nın aksine tek sarmal olması,
  3. Timin bazı yerine Urasil bazı bulundurması,
  4. DNA moleküllerinden daha ıkısa olması.

Pürin ve pirimidin ribonükleotitleri DNA’da olduğu gibi 3’-5’ fosfodiester köprüleri ile birbirine bağlanmışlardır.

RNA, halk arasında DNA’ya geçen kalıtsal genetik bilgi olarak da tanımlanabilir.

Yazının Devamını Oku »