Su Kasidesindeki Edebi Sanatlar

28 Mar 2008 · Kategori: Ders Notları · 6 Yorum 

Vezni: Aruz
Nazim Sekli: Kaside
Kafiyesi: “-are”: Zengin kafiye
Redifi: “ su” isimlendirme redife göre)
Kafiye Düzeni: Gazel tipi kafiye
Nazim Türü: Nat
Kalibi: Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün
Kafiye semasi: aa ba ca da ea fa
Nazim Birimi: Beyit

BEYİTLERDE GEÇEN SÖZ SANATLARI

1)Saçma ey göz eskden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutusan odlara kilmaz çâre su

Mübalaga: Sairin gönlündeki ates suyla söndürülemez.
Mecaz: od (ates) kelimesinde.
Tezat: su ve ates kelimeleriyle.
Açik istiare: Yüregindeki acilar atese benzetilmistir.
Tesbih: Gözyasi suya benzetilmistir.
Hüsn-i Ta’lil: Gözyaslarinin gönüldeki atesi söndürmek için akitildigini söyler.
Nida sanati: Ey göz diyerek göze seslenmektedir.

Yazının Devamını Oku »


Su kasidesi – Fuzuli

18 Şub 2008 · Kategori: Ders Notları · 4 Yorum 

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

Zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su

Suya versin bağ-ban gülzar-ı zahmet çekmesin
Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su

Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına
Hâme tek bakmaktan inse sözlerine kare su

Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n’ola
Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su

Yazının Devamını Oku »